Hvordan virker akupunktur?

Akupunktur er med årene blevet en meget populær behandlingsform i Danmark. Akupunkturen kommer fra Kina og bygger på den kinesiske filosofi om ying og yang. Den opstod for flere tusinde år siden og har været praktiseret i Kina lige siden. Til trods for at kendskabet til akupunktur allerede kom med de søfarende tilbage til Europa i det 15. århundrede, var det først efter 2. verdenskrig, at behandlingsmetoden begyndte at få opmærksomhed. Siden har det taget fart og mange mennesker søger behandlingsmetoden for en bred vifte af lidelser, som kan mindskes eller fjernes gennem behandlingen med akupunktur.

Den første behandling med akupunkturen

Når man søger en akupunktør på grund af en lidelse, vil den første behandling altid starte med en samtale, hvor akupunktøren spørger ind til de symptomer, der er årsagen til besøget. Under samtalen danner akupunktøren sig et billede af problemet og af, hvordan det skal behandles. Der er også forskellige metoder, som akupunktøren kan tage i brug for at stille en diagnose. Det kan være ud fra en undersøgelse af klientens puls, iris eller tunge. På baggrund af samtale og undersøgelse udvælger behandleren den række akupunkturpunkter, der skal arbejdes med. Her i vesten kan man komme ud for, at en akupunkturbehandling er standardiseret på en måde så klienter, der kommer med en bestemt lidelse alle behandles ud fra nogle bestemte akupunkturpunkter. Dermed skippes undersøgelsen.
Læs mere på Sundhed med mening

Nålenes rolle

Ofte bruges der nåle i en akupunkturbehandling. Det er tynde og naturligvis sterile nåle, der føres gennem huden og placeres i de udvalgte akupunkturpunkter. Nålen sættes ned i punktet og roteres om nødvendigt til den sidder rigtigt. Akupunktøren kan fornemme om nålen sidder korrekt. Den fornemmelse hedder De Qi og betyder sådan noget som Qi’s ankomst. Qi er den livsenergi, der skal flyde frit i kroppen, men kan blokeres af den ene eller anden årsag. Nålene påvirker punkterne og får energien til at flyde frit igen.

Behandlingens påvirkning og varighed

Når nålen er placeret rigtigt mærker man som klient ofte en fornemmelse i vævet omkring nålen. Som om der går en strømning ud fra nålen. I tillæg oplever mange klienter en følelse af kulde eller varme, når akupunktøren sætter nålen i. Nålene skal blive siddende i kroppen i omkring 20 til 30 min. Det varierer alt efter behandlingen, hvor mange nåle, der skal bruges, men typisk vil det være et sted mellem 3-16 stk. Selve behandlingen vil typisk vare 1 til 1 ½ time første gang og derefter ½ time til tre kvarter pr. behandling. Klienter der får akupunktur oplever ofte en reaktion i kroppen. For eksempel kan det være:

  • Træthed og afslappethed
  • Velvære og øget energi
  • En prikken, kløe eller summen i kroppen
  • Fornemmelser af varme eller kulde

Kinesisk grundforståelse – Qi

Der ligger en helt anden tilgang til kroppen og psyken bag den kinesiske akupunktur, end den vi ellers har i den vestlige verden. I akupunktur arbejder man ud fra, at mennesker har en livsenergi kaldet Qi og, at kroppen indeholder meridianbaner (energibaner). Til hver bane knytter sig specifikke punkter. Det er de punkter akupunktøren arbejder med. Hvis Qi – vores livsenergi – kan flyde frit og uhindret i kroppen har vi et godt helbred både fysisk og psykisk. Hvis noget blokerer for den frie cirkulation af energi, opstår der ubalance i kroppen og dermed sygdom eller smerte.

Meridianbanernes system

Den måde Qi kommer rundt i kroppen på er gennem et net af meridianer – energibaner. Der er 12 organmeridianer, som hver er forbundet til et af kroppens organer. Derudover er der to centrale meridianer, der er styrende for de andre 12. De går gennem kroppens midterlinje – en på kroppens forsiden og en på kroppens bagside. Meridianerne løber i overfladen af kroppen og danner et stort forbundet netværk. Der er over 365 akupunkturpunkter, der alle hører til en bestemt meridianbane. Hvert punkt er udstyret med et nummer, navn og en egenskab. Ved at påvirke punkterne med en nål reguleres Qi og eventuelle ubalancer i energistrømmen genoprettes.